Aktualitātes

Mar 29 2018

Tautas deju kolektīvs “Ozolēni” ierībina Mārupes kultūras namu

Ozoleni 00Jaunmārupes pamatskola ik gadu ierībina Mārupes kultūras namu skatuvi Šogad priecēja skatītājus ar jestrām un mūsu tautai raksturīgām dejām. Tautas deju kolektīvs “Ozolēni” aicināja uz diviem koncertiem š.g. 1.februārī un 2. februārī. Tautas deju kolektīvā dejo ļoti daudz Jaunmārupes pamatskolas izglītojamie, kolektīvs arī ir ļoti draudzīgs un vēlās veidot plašāku redzes loku saviem dejotājiem, tāpēc uz otro koncertu aicinājām arī savus draugus JDK “Mārupe” vadītājs: R. Levics un JDK “Imanta” vadītāja: A. Konstante.

FOTOGRĀFIJAS

Koncerti tika veidoti atšķirīgi ar divām dažādām koncertprogrammām.

  • * 1. februāra koncerts ”Rotā, rotā” plkst. 18.00 notika Mārupes kultūras namā, kurā dejoja 120 Jaunmārupes pamatskolas dejotāji. Koncertprogramma galveno lomu ieņem latviešu tautas kultūras bagātība – tradīcijas, mūzika, deja un cilvēki.
  • * 2.februāra koncerts “Sacensību danči” plkst. 18.00 arī notika Mārupes kultūras nama zālē, kur dejoja 54 tautas deju kolektīva “Ozolēni” dejotāji un sadraudzības kolektīvu dejotāji no JDK “Mārupes” un JDK “Imanta”.

Šī koncertprogramma tapa sadarbībā skolotāju - mākslinieci dvēselē Ingunu Rakuli un skolotājiem, kuriem deja sirdī ir tuva Līvu Prekeli un Jāni Rožlapu. Šajā koncertā varēja izzināt senlatviešu apdziedāšanas mākslu. Īpašu paldies tautas deju kolektīva ”Ozolēni” vadītājai Anitai Ozoliņai, kura izglītojamiem iemācījusi tik daudz dažādu tautas deju kustības un spējusi bērniem saglabāt latviešu kultūras bagātību – deju.
Paldies skolotājam Alvim Reinim, kurš pamudināja sadraudzības koncerta ideja.

Lai taptu tik apjomīgi un krāšņi koncerti Jaunmārupes pamatskolā tiek piesaistīti ļoti daudz palīgi un atbalstītāji, kas bieži vien paliek neredzami aizkulisēs. Visa koncertprogrammas komanda: A.Ozoliņa, J.Grosberga - Gernere, I.Rakule, L.Prekele, J.Rožlapa, A.Reinis, L.Buravcova, I. Petruševska, L. Abuhova, G. Upesleja, S. Sjakste, K. Polce, A. Štrodaka, E. Feldmane, E.Zīle.
Paldies viņiem par atbalstu, līdzdarbošanos un atsaucību.
Un lielākais paldies pašiem brašajiem dejotājiem, kas rādīja savas prasmes latviešu tautas dejas mākslā.

Lai latviešu tautas deja vienmēr ir tik krāšņa kā koncertā!

DVAJ Ilze Graudiņa