Klases

2017./2018.mācību gadā skolā mācās 690 skolēni

1.a - klases audzinātāja Inga Petruševska
1.b  - klases audzinātāja Daiga Budreika
1.c - klases audzinātāja Laila Abuhova
1.d  - klases audzinātāja Kitija Baņukalne-Ozoliņa
2.a - klases audzinātāja Līva Prekele
2.b - klases audzinātāja Sanita Ķepiņa
2.c - klases audzinātāja Aiva Zviedre
2.d - klases audzinātāja Evita Novorucka-Vērzemniece
3.a - klases audzinātāja Laila Kalniņa
3.b - klases audzinātāja Sandra Velpa
3.c - klases audzinātāja Diāna Zemīte
3.d - klases audzinātāja Santa Upmane
3.e - klases audzinātāja Antra Dukāte
4.a - klases audzinātāja Inguna Rakule
4.b - klases audzinātāja Ināra Strautniece
4.c - klases audzinātāja Zanda Romanovska
4.d - klases audzinātāja Aija Gavare
4.e - klases audzinātāja Una Moiseja
5.a - klases audzinātāja Antra Treimane
5.b - klases audzinātāja Dace Ģērmane
5.c - klases audzinātāja Sarmīte Norenberga
6.a - klases audzinātāja Dace Putāne
6.b - klases audzinātāja Sabīne Ozoliņa
7.a - klases audzinātāja Lelde Bahmane
7.b - klases audzinātāja Anita Ozoliņa
8.a - klases audzinātāja Kristīne Sīle
8.b - klases audzinātājs Alvis Reinis
9.a - klases audzinātāja Daina Mediņa