Pagarinātā dienas grupa

Pagarinātās dienas grupas

Pagarinātās dienas grupas 1.-3.klašu skolēniem  pie klašu audzinātājiem no 8:00 - 15:00

1.a klase - Inga Petruševska (1029)
1.b klase - Daiga Budreika (1032)
1.c klase - Laila Abuhova (1031)
1.d klase - Kitija Baņukalne-Ozoliņa (1032)
2.a klase - Līva Prekele (2008)
2.b klase - Sanita Ķepiņa (2029)
2.c klase - Aiva Zviedre (2017)
2.d klase - Evirta Novorucka-Vērzemniece (2030)
3.a klase - Laila Kalniņa (2019)
3.b klase - Sandra Velpa (2016)
3.c klase - Simona Neifalte, Tīna Dukāte (107)
3.d klase - Santa Upmane (2028)
3.e klase - Antra Dukāte (2014)

Pagarinātās dienas grupas ar ilgāku darba laiku no 15:00 - 18:00
1.ac klases - Inga Savicka (1029)
1.bd klases - Liesma Jansone-Forstmane, Evija Martuša, Olga Abduļina (1034)
2.-3.klases - Inese Roze (2017)