Pārbaudes darbi

2017./2018. mācību gada skolas pārbaudes darbu grafiks

2017./2018. mācību gada valsts pārbaudes darbu grafiks

Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumi Nr.232 "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2017./2018.mācību gadā".

1. Valsts pārbaudes darbi 3. klases izglītojamiem. Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu notiek:

  • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa no 2018. gada 8. janvāra līdz 21. februārim, rakstu daļa – 22. februārī;
  • matemātikā (rakstiski) – 2018. gada 28. februārī..
2. Valsts pārbaudes darbi 6.klases izglītojamiem. Diagnosticējošie darbi notiek:
  • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2018. gada 8. janvāra līdz 20. februārim, rakstu daļa - 21. februārī;
  • matemātikā (rakstiski) – 2018. gada 27. februārī;
  • dabaszinībās (rakstiski) – 2018. gada 6. martā.

3. Valsts pārbaudes darbi 9.klasēm par vispārējās pamatizglītības ieguvi eksāmeni notiek:

  • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) - rakstu daļa - 2018. gada 23. maijā, mutvārdu daļa - 23. un 24. maijā;
  • vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) - rakstu daļa - 2018. gada 29. maijā, mutvārdu daļa - 29. un 30. maijā;
  • matemātikā (rakstiski) - 2018. gada 5. jūnijā;
  • Latvijas vēsturē (rakstiski) - 2018. gada 12. jūnijā.