Darbinieki

Administrācija:
 
TIMULE IVETA direktore 228.telpa
LĪDAKA ANITA direktores vietniece mācību un audzināšanas darbā 1.-3.klases 1036.telpa
BURAVCOVA LAURA direktores vietniece mācību darbs 4.-9.klases 230.telpa
GRAUDIŅA ILZE direktores vietniece audzināšanas darbā 4.-9.klases 231.telpa
SPĀDE ZINAIDA bibliotēkas vadītāja 1021.telpa
BELCĀNE SANDRA direktores vietniece pimsskolā 2058.telpa
SVĒTIŅŠ GUNĀRS direktores vietnieks saimnieciskajā darbā 2009.telpa
Atbalsta personāls:
TOMELE EVIJA lietvede 229.telpa
MACĀNE DZINTRA medmāsa
KOKOREVIČA AINA medmāsa
SJAKSTE SVETLANA medmāsa 232.telpa
ŠNEIDERE ZELTĪTE logopēde 2059.telpa
PEKULESA JANETA logopēde 1028.telpa
UPESLEJA GATIS izglītības psihologs 235.telpa
POLCE KARĪNA speciālais pedagogs 2021.telpa
GROSBERGA-GERNERE JOLANTA pedagogs karjeras konsultants 236.telpa
LAUZĒJA SOLVITA pedagogs karjeras konsultants 236.telpa
LIPAJA ELĪNA arhivāre
FELDMENE EVA bibliotekāre/ 307.telpa
ZĪLE EGĪLS datorsistēmu un datortīklu administrators 237.telpa

Priekšmetu skolotāji:

ABDUĻINA OLGA Pagarinātā dienas grupa
ABUHOVA LAILA Sākumskola, 1.c klases audzinātāja
BAŅUKALNE-OZOLIŅA KITIJA Sākumskola, 1.d klases audzinātāja
BĒRZIŅA AIGA Pirmsskolas skolotāja
BUDREIKA DAIGA Sākumskolas, 1.b klases audzinātāja
BURAVCOVA LAURA Datorika
BŪMANE LELDE Latviešu valoda, literatūra, 7.a klases audzinātāja
ČAUPENOKA-SIDOROVA LUDMILA Krievu valoda
DINSBERGA EVA Slidošanas skolotāja
DUKĀTE ANTRA Sākumskolas, 3.e klases audzinātāja
DUKĀTE TĪNA Pagarinātā dienas grupa
FREIMANE LĪVA Angļu valodas skolotāja
GAIĶENS GINTS Sports
GAILĀNS ARVĪDS Militārais pulciņš
GAVARE AIJA Matemātikas skolotāja, 4.d klases audzinātāja
GOLUBEVA ARITA Pirmsskolas skolotāja
GRADINĀROVS ANDREJS Mūzika, koris
GRAUDIŅA ILZE Kristīgā mācība
GRĪNBERGS INGUS Mūzika, koris, ansamblis
GROSBERGA-GERNERE JOLANTA Vizuālā māksla
ĢĒRĶE INDRA Pirmsskolas skolotāja
ĢĒRMANE DACE Vācu valoda, 5.b klases audzinātāja
JANSONE-FORSTMANE LIESMA Sports pirmsskolā, pagarinātās dienas grupa
JANUŠEVSKIS MĀRTIŅŠ Sports
KALNIŅA LAILA Sākumskola, rokdarbu pulciņš, 3.a klases audzinātāja
KRISTAPSONE KRISTA Pimsskolas skolotāja
KRŪMI'ŅA IVITA Slidošanas skolotāja
ĶEPIŅA SANITA Sākumskola, 2.b klases audzinātāja
LAUZĒJA SOLVITA Sociālo zinību skolotāja
LĪDAKA ANITA Ētika, sociālās zinības
ĻESŅIČIJA RUTA Pirmsskolas sporta skolotāja
MAJENIECE KATRĪNA Pirmsskolas skolotāja
MARTUŠA EVIJA Angļu valodas skolotāja
MEDIŅA DAINA Angļu valoda, 9.a klases audzinātāja
MEDNE IEVA Pirmsskolas skolotāja
MILLERE ANITA Pagarinātā dienas grupa
MOISEJA UNA Matemātika, 4.e klases audzinātāja
NEIFALTE SIMONA Latviešu valodas skolotāja
NORENBERGA SARMĪTE Dabaszinības, ģeogrāfija, 5.c klases audzinātāja
NOVORUCKA-VĒRZEMNIECE EVITA Sākumskola, rokdarbu pulciņš, 2.d klases audzinātāja
OZOLIŅA ANITA Ritmika, tautas dejas, 7.B klases audzinātāja
OZOLIŅA SABĪNE Angļu valoda, vēsture, pasaules kultūras pulciņš
PETRUŠEVSKA INGA Sākumskolas, floristika, 1.a klases audzinātāja
PREKELE LĪVA Sākumskola, 2.a klases audzinātāja
PUTĀNE DACE Latviešu valoda, literatūra, 6.a klases audzinātāja
RAKA MARINA Krievu valoda
RAKULE INGUNA Latviešu valoda, literatūra, žurnālistika, 4.a klases audzinātāja
RANCĀNE ALISE Pirmsskolas mūzikas skolotāja
REINIS ALVIS Mājturība zēniem, rokdarbi, kokapstrāde, 7.b klases audzinātājs
REIZIŅA IEVA Pirmsskolas skolotāja
ROMANOVSKA MADARA Ķīmija
ROMANOVSKA ZANDA Matemātika, 4.c klases audzinātāja
ROZE INESE Fiolkloras skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja
ROZENBERGA LAURA Pirmsskolas skolotāja
ROZENFELDE RŪTA Bioloģija
ROŽLAPA JĀNIS Informātika, datorika, video un audio apstrādes pulciņš
SAVICKA INGA Pagarinātā dienas grupa
SEGLIŅA ELVA Pirmsskolas skolotāja
SEGLIŅA GUNTA Pirmsskolas skolotāja
SEGLIŅA MĀRĪTE Pirmsskolas skolotāja
SĪLE KRISTĪNE Angļu valoda, 8.a klases audzinātāja
SOLOSTEJA LUDMILA Pirmsskolas skolotāja
SPĀDE ZINAIDA Teātra pulciņš
SPINDULE SOLVITA Pirmsskolas skolotāja
STANKE INDRA Mājturība meitenēm, tekstildarbu pulciņš
STRAUTA ALEKSANDRA Koriģējošā vingrošana
STRAUTNIECE INĀRA Angļu valoda
STRĒLE BAIBA Pirmsskolas skolotāja
TĪRULE INGA Pirmsskolas skolotāja
TREIMANE ANTRA Angļu valoda, 5.a klases audzinātāja
TROŅENKOVS VALDIS Šaha pulciņš
TROPA SINDIJA Pirmsskolas mūzikas skolotāja
UPMANE SANTA Sākumskola, 3.d klases audzinātāja
VAIČEKONIS KĀRLIS Fizikas skolotājs
VELPA SANDRA Sākumskola, 3.b klases audzinātāja
ZEMĪTE DIĀNA Sākumskola, matemātikas pulciņš, 3.c klases audzinātāja
ZVIEDRE AIVA Sākumskola, 2.c klases audzinātāja


EVIJA TOMELE

lietvede 229.telpa

DZINTRA MACĀNE

medmāsa

AINA KOKOREVIČA

medmāsa

SVETLANA SJAKSTE

medmāsa 232.telpa

ZELTĪTE ŠNEIDERE

logopēde 2059.telpa

JANETA PEKULESA

logopēde 1028.telpa

GATIS UPESLEJA

izglītības psihologs 235.telpa

KARĪNA POLCE

speciālais pedagogs 2021.telpa

JOLANTA GROSBERGA-GERNERE

pedagogs karjeras konsultants 236.telpa

SOLVITA LAUZĒJA

pedagogs karjeras konsultants 236.telpa

ELĪNA LIPAJA

arhivāre

EVA FELDMANE

bibliotekāre/ 307.telpa

EGĪLS ZĪLE

datorsistēmu un datortīklu administrators 237.telpa