Izglītības programmas

 

Jaunmārupes pamatskola 2017./2018.mācību gadā realizē:

  • Pamatizglītības (1. – 9.klase) programmu, kods 21011111, licences Nr. V-7272, izsniegta 2014.gada 30.jūnijā.
  • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma, kods 0101 1111, licences Nr. V-7402 no 2014.gada 18.augustā.