Publikācijas

Skolas žurnāls "Zīmulis"

2014./2015.mācību gads

Žurnāls "Zīmulis"Nr.9

Žurnāls "Zīmulis"Nr.10

Žurnāls "Zīmulis"Nr.11

No 2013./2014. mācību gada skolā darbību uzsācis pulciņš "Žurnālistika un literārā jaunrade". Pulciņa dalībnieki ir 5. un 6 klašu skolēni, vadītāja Inguna Rakule. Pulciņa darbības laikā ir tapis jauns skolas žurnāls "Zīmulis".

Jaunmārupes sākumskolas vēstures stunda novada iepazīšanai

Mēs, Jaunmārupes sākumskolas 6.a un 6.b klase skolēni, 4.novembrī vēstures stundas veltījām sava novada un tās varoņu vēstures izzināšanai. Kopā ar vēstures skolotāju bijām golfa laukumā "Viesturi", lai aplūkotu piemiņas vietu, kas  stāsta par Brīvības cīņu notikumiem. Pabijām Mārupes kapos, kur apglabāti Brīvības cīņu Lāčplēša ordeņa kavalieri - Vuškāns Arvīds, Kretulnieks Dāvids. Kaut tie ir notikumi par kuriem mēs neesam daudz mācījušies, tomēr saprotam, ka mums ir savi Brīvības cīņu  varoņi. Skolotāja minēja, ka agrāk Mārupe ir bijusi slavens kolhozs un tā bijušajam priekšsēdētājam Konstantīnam Hvostovojam bija izveidots liels piemineklis - mēs to redzējām. Mārupei nepagāja garām arī otrais pasaules karš - par to stāsta piemineklis, kurš veltīts cilvēkiem, kuru kapavietas nav zināmas un kuri cietuši no netaisnīgas okupācijas. Noslēgumā iepazināmies ar Mārupes vidusskolas muzeju, noskatījāmies skolas vēstures prezentāciju, kas nedaudz stāsta arī par novada vēsturi. Pie „apaļā galda sarunām” nospriedām, ka mēs varētu ķerties pie Tematiskā vēstures maršruta izstrādes sava pagasta ietvaros un paši arī būt par tās gidiem. Šogad mūsu valstij ir 95 gadadiena - skolotāja mums piedāvāja šim notikumam par godu izkrāsot darba lapu ar valsts simboliku un iejusties Valsts prezidenta lomā, uzrakstot „Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijas dzimšanas dienā.”

Liels paldies par kopā būšanu 4.novembrī vēstures stundās novada piemiņas vietās.  6.a un 6.b klases skolēni.

Vesture4 Vesture2Vesture3Vesture1

 

 

 

 

 

 

 

 

Noslēdzies konkurss "Mans dārzs"

Pateicības rakstu saņēmusi skolotāja Una Moiseja un 6.a klases skolēni par dalību Bērnu un jauniešu vides izglītības centra "Rīgas Dabaszinību skola“ rīkotajā konkursā "Mans dārzs".
Mūsu dārza nosaukums bija „Košāk, zaļāk, spēcīgām!”.

Spēle „Purva laipas atklājējs"

Projekta „Atpakaļ dabā” ietvaros izdoti vērtīgi vides izglītības materiāli – izglītojoša spēle „Purva laipas atklājējs” un āra klases rokasgrāmata. Abi šie materiāli izmantojami vides izglītības veicināšanai, t.sk. kā palīglīdzekļi vides izglītības nodarbību plānošanai.

Āra klase ir dabā izveidota un labiekārtota vieta interaktīvām nodarbībām, kuru laikā tiek iepazīta un pētīta vide.

Spēle izmantojama vides izglītības veicināšanai pamatskolās. Spēle tapusi norisinoties Latvijas vides izziņas spēļu konkursam "Iepazīsti vidi!", kuru organizēja Izglītības ministrijas (IZM) Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Gaujas NP fonda realizēto Latvijas un Igaunijas projektu "Atpakaļ dabā" jeb "Back to nature”.

Žūrijas locekļi no Gaujas NP fonda izvēlējās interesantāko un piemērotāko spēli, kas atbilst mitrāju projekta "Atpakaļ dabā" idejai un vajadzībām, lai izveidotu to drukātā un elektroniskā versijā.