Sporta komplekss

Jaunmārupes pamatskolas sporta komplekss:

 • Moderna sporta zāle ar skatītāju tribīnēm - 808 m2.Sporta zāli izmantoja Jaunmārupes pamatskolas un citu Mārupes pagasta izglītības iestāžu audzēkņi teikvondo, futbola un basketbola treniņiem. Notika LČ amatieru līgas un Rīgas rajona čempionāta sacensības, kā arī sporta zāle tika nomāt pēc noslēgto līgumu grafikiem.
 • Bērnu apmācības peldbaseins - 8 x 16 m, dziļums no 0,7 m līdz 1,4 m.
 • Bērnu apmācību peldbaseinā, profesionālu pedagogu vadībā, izmantoja visu Mārupes pagasta mācību iestāžu audzēkņi no 4 līdz 12 gadu vecumam, kā arī citās pašvaldībās dzīvojoši bērni, pērkot abonementus.
 • Multifunkcionāls sporta laukums (2065 m2) ar mākslīgā kaučuka segumu, tāllēkšanas bedri ar 3 sektoriem, 5 celiņu 100 m skrejceļa un līdzsvara baļķi.Sporta laukumu izmantoja Jaunmārupes pamatskolas audzēkņi sporta nodarbībām, dažādu svētku, rotaļu un sacensību organizēšanai. Sporta laukumā trenējās Mārupes pašvaldības jauniešu futbola komanda.

Sporta kompleksa darbības reglaments

Noteikumi peldbaseina apmeklētājiem

Noteikumi sporta zāles apmeklētājiem

Mārupes Sporta centra organizētās bez maksas nodarbības Jaunmārupē:
 • Futbolā (no 5 gadu vecuma)
 • Basketbolā (no 7 gadu vecuma)
 • Volejbolā (no 7 gadu vecuma)
 • Taekvondo (no 5 gadu vecuma)
 • Vieglatlētikā un vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbībās (no 6 gadu vecuma)
 • Bmx/riteņbraukšanas nodarbībās (no 5 gadu vecuma)

Informācija vecākiem. Audzēknis tiks uzņemts, ja būs iesniegta visa nepieciešamā dokumentācija:
 • vecāku iesniegums. Iesnieguma veidlapa pieejama šeit...
 • audzēkņu foto,
 • dzimšanas apliecības kopija vai pases kopija  (pases derīguma termiņš nedrīkst beigties šajā mācību gadā)
 • medicīniskā izziņa no ģimenes ārsta.


Treniņu grafiks
Jaunmārupes pamatskolas sporta zālē skatīt šeit...

Mārupes Sporta centra treneru kontaktinformācija skatīt šeit...

 

Peldbaseina izmantošana


;Peldbaseins ar trenera apmācību Mārupes novada Domes izglītības iestāžu peldētapmācības skolniekiem ir  bezmaksas.