Tradīcijas

 
 • 1.septembris - Zinību diena
 • Mārtiņdienas pasākumi
 • Latvijas gadadienai veltītie pasākumi
 • Ziemassvētki
 • Dziesmu izpildītāju konkurss „Cālis”
 • Lieldienas
 • Ģimeņu dienas pasākumi
 • Izlaidumi
 • Līgo dienas ieskandēšana
 • Karjeras izglītība sākumskolā
 • Konkursi, viktorīnas
 • Sporta dienas
 • Rudens ražas svētki
 • Tematiskie pārgājieni
 • Skolas dambretes turnīrs
 • Tautas bumbas turnīrs sākumskolā
 • Atklātās peldēšanas nodarbības
 • Skolas teātra izrādes
 • Tematiskās izstādes
 • Skatuves runas konkurss sākumskolai
 • Viesmākslinieku izrādes
 • Sadarbība ar Mūzikas un mākslas skolu