Uzņemšana

Cien. Jaunmārupes pamatskolas nākamo pirmklasnieku vecāki!

No 2018. gada 15. janvāra līdz 31. martam Jaunmārupes pamatskolā notiek bērnu reģistrācija mācībām 1. klasē 2018./2019. mācību gadam.

Iesniegumu iesniegšana elektroniski:
No 2018. gada 15. janvāra plkst. 8:30:00 līdz 31. marta plkst. 24:00 uz e-pastu

Elektroniskie iesniegumi fiksējas no pirmās pieteikšanās dienas plkst. 8:30:00 (netiek pieņemti pirms norādītā laika iesūtīti iesniegumi) pēc iesūtīšanas laika to ienākšanas secībā līdz 31.martam.

Ar 2015.gada 26.novembra Mārupes novada Domes sēdes lēmumu Nr.16 veikti grozījumi instrukcijā Kārtība bērnu uzņemšanai 1.klasē Mārupes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs. Ar lēmumu precizētas nianses attiecībā uz iesnieguma saturu izglītības iestādēm, iesniegšanas kārtību un kritērijiem bērnu uzņemšanai pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs.
Grozījumi paredz, ka gadījumā, ja iesniegums bērna uzņemšanai 1.klasē tiek sūtīts uz vairākām Mārupes novada vispārējās izglītības iestādēm, to nosūta vienlaicīgi, iesniegumā norādot vēlamās izglītības iestādes to prioritārā secībā, kā arī iesniegumiem jābūt identiska satura.

Iesniegumu iesniegšana lietvedībā:
2018. gada 15. janvārī (pirmdiena) no plkst. 8.30 līdz 12.00, turpmāk: pirmdienās: no plkst. 8.00 līdz 12.00 un ceturtdienās: no 12.00 – 16.00 pie Jaunmārupes pamatskolas lietvedes Elīnas Lipajas 229. kabinetā
Tālrunis uzziņām: 67933594,
Izglītības iestāde 5 darba dienu laikā (pēc 1.aprīļa) rakstiski paziņo vecākiem (aizbildņiem) par bērna uzņemšanu vai par atteikumu uzņemt izglītības iestādē. Pirmajā klasē bērns tiek ieskaitīts, kad vecāks (aizbildnis) pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas par bērna uzņemšanu izglītības iestādē līdz 30.jūnijam iesniedzis sekojošus dokumentus:
  • uzrāda bērna dzimšanas apliecību,
  • medicīnisko karti 026/u.
Saistošie dokumenti:
Ministru kabineta noteikumi Nr. 149 (28.02.2012.) "Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi" [Skatīt šeit...]
Mārupes novada Domes informācija  [Skatīt šeit...]
Kārtība bērnu uzņemšanai 1.klasē Mārupes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs [Skatīt šeit...]
Iesnieguma veidlapa [Skatīt šeit...]
Skolas reģistrācijas apliecība [Skatīt šeit...]
Skolas akreditācijas lapa  [Skatīt šeit...]
Izglītības programmas akreditācijas lapa [Skatīt šeit...]
Izglītības programmas licence [Skatīt šeit...]
Jaunmārupes pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi [Skatīt šeit...]
Izglītības programmas mācību priekšmetu un stundu plāns [Skatīt šeit...]
Jaunmārupes pamatskolas nolikums  [Skatīt šeit...]
 
Ar prieku gaidīsim Jūs mūsu skolā!