Aktuāla informācija

Informācija par pasākumiem pirmsskolā 2017./2018. mācību gadā

PII pasakumi maijs 2018

PII pasakumi aprilis 2018

pasaakumi 2018 marts 1

PII janv

pasaakumi 2017 dec

Notikumi pii nov 2017

PII pasakumi oktobri 2017

SeptPII

Pirmsskolas izglītības metodiķe S.Belcāne