Dienas režīms

Integrētie mācību priekšmeti
Pirmsskolas izglītības programmas satura apguvei
 1. Latviešu valoda ( runa, lasīšana, rakstīšana)
 2. Dabaszinības
 3. Matemātika
 4. Sociālās zinības un ētika
 5. Mūzika
 6. Fiziskā izglītība un veselība,  peldēšanas iemaņu apguve no 4g.v.
 7. Vizuālā māksla (zīmēšana, gleznošana, veidošana)
 8. Mājturība un tehnoloģijas (aplicēšana, konstruēšana, darbs ar dažādiem materiāliem).
Rīta aplī tiek iekļauts:
 • dabaszinības,
 • sociālās zinības un ētika,
 • matemātika,
 • latviešu valoda.

Katrai pirmsskolas grupai atsevišķi tiek sastādīts precizēts integrēto  rotaļnodarbību saraksts nedēļai.

 

Dienas režīms skatīt šeit...