Mācību līdzekļi

 

Pirmsskolas izglītības programmas apguvei 2017./2018.mācību gadā izmantotie mācību līdzekļi

Macibu lidzekli

Pirmsskolas izglītības metodiķe S.Belcāne