PII grupas

 

Jaunmārupes pamatskola pirmsskolas grupās bērnus uzņem no 3 gadu vecuma.
Astoņās pirmsskolas grupas tiek realizēta „Vispārējās pirmsskolas izglītības programma, kods 0101 1111" ar 12 stundu darba laiku.

 mājas lapai 2017 2018 2

PII pedagogi 2017

PII papildus pedagogi 2017

PII Vecaku padome 2017

Iestādē veiksmīgi tiek realizēts izglītības pēctecības modelis. Liela daļa no pirmsskolas audzēkņiem turpina mācības pamatskolā, kā rezultātā adaptācijas process notiek veiksmīgāk.

Skolas tradīcijas tiek veidotas un koptas no pirmsskolas līdz pamatskolas absolvēšanai.