Interešu izglītība

 Pirmsskolas interešu izglītība 2017./2018.mācību gadā.

PII pulcini 2017

Pirmsskolas izglītības metodiķe S.Belcāne