Comenius

Comenius projekts „THE WONDERS OF SOLCTICE"

Šī gada jūnijā tika apstiprināts jauns Comenius projekts 2013.-2015 gadam, kurā Jaunmārupes sākumskola startē kā koordinātorvalsts. Eiropas Savienības Mūzizglītības programmas Comenius apakšprogrammas aktivitātes "Skolu daudzpusējās partnerības" jaunā projekta nosaukums ir "The Wonders of Solstice". Skola ir noslēgusi skolu daudzpusējās partnerības līgumu Nr. 2013-1-LV-COM06-053661 uz diviem gadiem. Šī projekta partervalstis ir Polija, Turcija, Grieķija, Itālija, Lielbritānija un Spānija. Projekta īstenošanas gaitā skolēniem būs iespēja paplašināt savu redzesloku par Eiropas valstu kultūru, kultūrvēsturisko mantojumu un tradīcijām. Projekta viens no uzdevumiem ir pilnveidot angļu valodas apguvi, iesaistot skolēnus, skolotājus, vecākus, skolas administrāciju un skolas tehniskos darbiniekus radošajās aktivitātēs. Piemēram, Itālijā caur dabas skaņām un krāsām, iesaistot Itālijas orķestri, notiks laika ritējuma attēlošana dabā, Spānijā tiks pētīts periods starp saulgriežiem – ābolu un vīnogu laiks, Polijā tiks apmeklēts lielākais un vecākais planetārijs un apgūtas dažādas vainagu pīšanas tehnikas, Grieķijā plānots konstruēt planetāriju un mērīt zemes perimetru. Projekta rezultātā paredzēts izveidot interneta vietni, kurā būs apkopotas katras projekta dalībvalsts saulgriežu tradīcijas, spēles un citas ar laika ritumu saistītas aktivitātes, iekļaujot aprakstus, nepieciešamās instrukcijas un skaidrojumus angļu valodā.

Projekta mājas lapa https://wondersofsolstice.wikispaces.com

PIRMĀ dalībvalstu tikšnās Latvijā, Jaunmārupē.

Logo 2013No 17. līdz 23.oktobrim Jaunmārupes sākumskola uzņem Comenius projekta "The Wonders of Solstice" dalībvalstu partnerus. Šī ir pirmā projekta tikšanās reize. Visi projekta dalībnieki tika iesaistīti aktivitātēs, kas balstītas uz saulgriežu svinēšanu –Miķeļu, Mārtiņu, Ziemassvētku, Meteņu, Lieldienu, Ūsiņu, Jāņu un Māras dienu tradīcijām. Iepazīstot Latvijas skaistākās vietas, kultūrvēstures mantojumu, dalībvalstu pedagogi viesojās Brīvdabas muzejā, Siguldā, Rundāles pilī, Jūrmalā, Vecrīgā apmeklēja Saules muzeju, maizes ceptuvē „Lāči” iepazinās ar maizes cepšanas tradīcijām un folkloras kopas „Milzkalni” vadībā mācījās latviešu tautas rotaļas un spēles. Iepazīstot Mārupes novadu, projekta dalībnieki viesojās dienas centrā „Švarcenieki”, Mārupes Mūzikas un mākslas skolā un Mārupes novada Domē tikās ar pašvaldības pārstāvjiem.
21.oktobrī Jaunmārupes sākumskolā tika rīkota konference, kurā dalībnieki prezentēja savu valsti un skolu, kā arī balsoja par  dalībvalstu skolu skolēnu veidotajiem logo. Balsojuma rezultātā 1.vietu ieguva Jaunmārupes sākumskolas 6.b klases skolnieces Lāsmas Ozolas darbs, kas apstiprināts par turpmāko projekta logo.
Skolā projekta dalībnieki vēroja atklātās stundas - divas angļu valodā (skolotājas Daina Mediņa un Kristīne Vilcāne) un mūzikā (skolotājas Sindija Tropa un Vineta Elksne), kā arī piedalījās uzvedumā „Brīnumainie saulgrieži”, kurā mūsu skolas skolēni un skolotāji iepazīstināja viesus ar latviešu gadskārtu dziesmām, dejām, rotaļām un latvju rakstu zīmēm.

Latvijas vizītes fotostāstu skatīt šeit....

 

 

 OTRĀ dalībvalstu tikšnās Itālijā, Capurso.

No šī gada 5. līdz 9. februārim notika Jaunmārupes sākumskolas koordinētā COMENIUS projekta „The Wonders of Solstice” jeb „Brīnumainie saulgrieži” otrā partnervalstu tikšanās reize, šoreiz Itālijā.  Sešu projekta dalībvalstu pedagogi no Latvijas, Turcijas, Spānijas, Grieķijas, Apvienotās Karalistes un Polijas, kā arī četri poļu skolēni viesojās Itālijas dienvidu reģionā, Capurso pilsētā, skolā ar mūzikas padziļinātu apguvi Istituto comprensivo San Domenico Savio. Poļu skolēni tika uzņemti viesģimenēs, kur viņiem bija iespēja pielietot savas svešvalodu prasmes sarunās ar vienaudžiem, piedalīties radošajās darbnīcās un priekšnesumos, kā arī vairāk iepazīt itāļu  izglītības sistēmu un dzīves veidu.
Pedagogi projekta vizītes laikā apmeklēja skolu, kur skolas direktore Frančeska De Rugeri iepazīstināja ar Itālijas izglītības sistēmu, skaidroja izglītības iespējas un skolu darbības pamatprincipus. Visi pedagogi piedalījās divās atklātajās mūzikas nodarbībās skolas instrumentālajam orķestrim. Stundas gaitā tika iesaistīti arī partnervalstu skolotāji.
Pēc iepazīšanās ar Itālijas skolu darbību, tika organizēta konference, kuras laikā Polijas, Turcijas, Grieķijas, Spānijas, Apvienotās Karalistes partneri atskaitījās par paveikto pēc Latvijas vizītes. Viens no galvenajiem šī projekta uzdevumiem katrai dalībvalstij ir iepazīstināt skolēnus, skolotājus un vecākus ar  vizītes laikā gūtajiem iespaidiem un iepazītajām saulgriežu tradīcijām. Šajā tikšanās reizē katra valsts rādīja sagatavotās latviešu saulgriežu tradīcijas: rotaļas, dejas un rokdarbus, sagatavojot video vai prezentācijas materiālu. Jāsaka, ka mūsu projekta partneri bija ļoti darbīgi un radoši. Liels lepnums mūs pārņēma, redzot, kā poļu skolēni dejo „Tūdaliņ, tāgadiņ” vecāku sagādātos latviešu tautas tērpos, kā spāņu trīsgadīgie pirmsskolas audzēkņi zīmē latvju rakstus un ripina olas, kā visi grieķu skolēni un skolotāji vienojas kopīgā latviešu rotaļā un dejā savas skolas pagalmā.
Dienas noslēgumā Itālijas skola prezentēja savas saulgriežu tradīcijas, dejas, āra aktivitātes un pasākumus, aktīvi iesaistot arī partnervalstu pedagogus un skolēnus. Skolēni rādīja priekšnesumus – dziesmas un dejas. Pirmsskolas vecuma bērni parādīja teatralizētu deju par gada ritumu, savukārt pamatskolas bērni kopā ar poļu bērniem darbnīcās bija sagatavojuši masku teātri par sauli un mēnesi. Noslēgumā koncertēja skolas instrumentālais orķestris.
Otrajā dienā notika nozīmīga tikšanās ar Capurso pilsētas mēru, kuras laikā viņš prezentēja savas pilsētas nozīmīgākos notikums, raksturīgākās tradīcijas un pasākumus, kā arī stāstīja par izglītības situāciju pilsētā. Uz pasākumu bija ieradušies visi Itālijas partnervalsts pedagogi, kā arī viesģimenes. Visi partneri iepazīstināja ar savi, savu skolu un pašvaldību. Tikšanās laikā projekta koordinatore Laura Buravcova uzrunāja klātesošos, pateicās par viesmīlīgo uzņemšanu Capurso mēram un skolas direktorei, novēlēja veiksmīgu tālāko projekta gaitu.
Projekta vizītes noslēgumā pulcējāmies pie apaļā galda, lai vienotos par projekta turpmāko koordinēšanu un projekta realizācijas plānu, vienojāmies par nākamās tikšanās laikiem un veicamajiem uzdevumiem. Projekta koordinatore iepazīstināja ar izveidoto projekta mājas lapu, kā arī izteica atzinību partnervalstīm par kvalitatīvi sagatavotajiem latviešu saulgriežu materiāliem.

Itālijas vizītes fotostāstu skatīt šeit...

Jaunmārupes sākumskolas skolēni iepazīst Itāliju un itāļu saulgriežus:

 

 TREŠĀ dalībvalstu tikšnās Spānijā, Cornellana.

Realizējot Comenius projektu „The wonders of Solstice”, trešajā dalībvalstu tikšanās reizē mēs devāmies uz Spānijas ziemeļu reģiona Asturias apgabala Cornellanas pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestādi. Lai gūtu priekšstatu par Spānijas partneru valsti un kultūru, jo īpaši šī apgabala tradīcijām, kultūrvēsturisko mantojumu un nozīmīgākajiem vēsturiskajiem notikumiem, spāņu partneri bija sagatavojuši plašu un iespaidiem pilnu programmu. Mēs apskatījām Oviedo pilsētas vēsturisko centru. Šī pilsēta ir atzīta pie otru tīrāko pilsētu Eiropā. Par to mēs pārliecinājāmies arī savām acīm. Īpaši mūs saviļņoja iespēja apmeklēt Oviedo Mākslas muzeju, kurā bija iespēja redzēt Pikaso un Dalī oriģināldarbus. Astūrieši ir lepni par savām Oreo (Horreo) mājām, kuras ir saglabājušās līdz mūsdienām no 13. gadsimta. Mums bija iespēja apmeklēt Oreo muzeju un arī aplūkot šīs celtnes. Oreo mājas ir sastopamas visos ciemos un tiek izmantotas arī mūsdienās.
Īpašu atbildību un attieksmi spāņi velta bērniem ar īpašajām vajadzībām. Mums bija iespēja apmeklēt atbalsta centru cilvēkiem ar dzirdes problēmām, garīgām veselības problēmām un arī sociālā riska problēmām. Neskatoties, ka šī ir privāta iestāde, valsts nodrošina finansējumu un atbalstu bērniem no dzimšanas - nodrošinot dzirdes aparātus, skolēniem - apmācot tos teorētiskām zināšanām un arī praktiski izgatavot dažādas dzirdes ierīces, kā arī pedagogus - apmācot darbā ar šādiem bērniem.
Līdzīgi kā Latvijā arī Spānijā izglītības finansējumu un skolu piepildījumu ir ietekmējusi ekonomiskā krīze.  Arī Spānijas partneru skolā skolēnu skaits pēdējos gados ir samazinājies, līdz ar to arī pedagogu skaits. Skola atrodas nelielā pilsētā Cornellanā, kur iedzīvotāju skaits ir strauji sarucis. Skolā mācās pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērni līdz 6.klasei, kopā 56 skolēni. Mūsu pedagogi piedalījās vairākās atklātajās stundās un iepazinās mācību līdzekļiem un stundu kārtību. Piedaloties visiem skolas skolēniem, pedagogiem un viesiem, skolas direktors un projekta koordinators skolas pagalmā ieraka kapsulu ar piemiņas lietām no katras viesu valsts. Mēs kapsulā ielikām piespraudīti ar Latvijas kontūru un pildspalvu ar skolas nosaukumu un logo.
Skolēnu vecāki aktīvi piedalās projekta realizēšanā. Īpaši mums tika rīkotas sporta aktivitātes un stafetes, kurās piedalījās visi skolēni, bija ieradušies arī vecāki. Visi bērni bija sadalīti grupās pēc dalībvalstīm, arī mēs iesaistījāmies visās aktivitātēs. Šīs stafetes mēs esam atveduši, lai realizētu kopā ar mūsu skolas bērniem un vecākiem. Sadarbībā ar 1.b klases skolotāju Lauru Eimani un teātra pulciņa skolotāju Zinaidu Spādi, ieskandinot Lieldienas, tika izspēlētas dažādas Spāņu saulgriežu aktivitātes un stafetes ar 1.b klases skolēniem un viņu vecākiem. Gan bērniem, gan vecākiem patika un bija jautri.
Spāņu skolēnu vecāki bija sarūpējuši šī apgabala tradicionālā ēdiena – omletes degustācijas konkursu. Visi projekta dalībnieki nodegustēja, izvēlējās un nobalsoja par garšīgāko omleti. Ārī mūsu 5.klašu meitenes mājturības stundā gatavoja šo īpašo, lielo, ar dažādām lietām pildīto omleti. Mūsu meitenēm sanāca ļoti labi – gandrīz kā pašiem spāņiem.
Nozīmīga vieta spāņu kultūrā ir mūzikai. Mūsu bija lieliska iespēja noklausīties dziedoša dueta (kontrabass un ģitāra) koncertu ar īpašām, tikai astūriešiem raksturīgām dziesmām, kuras tiek nodotas no paaudzes paaudzei. Protams, arī folklora ir neatņemama spāņu kultūras sastāvdaļa. Pārsteidzoši ir tas, ka šī apgabala nacionālais instruments ir dūdas. Oviedo pilsētā noskatījāmies folkloras kopas priekšnesumus – spēlēja nacionālos instrumentus dūdas, dejoja dejas ar kastaņetēm, dziedāja dziesmas, dalībnieki bija tērpušies tautastērpos. Atgriežoties no Astūrijas esam atveduši vēl lielāku pārliecību, ka sakārtota un mīlestības pilna vide veido īstus savas dzimtās vietas patriotus, kultūras un tradīciju veidotājus.

Spānijas vizītes fotostāstu skatīt šeit...

 

CETURTĀ dalībvalstu tikšnās Polijā, Rydultowy.

Polijas vizītes laikā no 5.jūnija līdz 10. jūnijam, apmeklējām pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestādi Szkola Podstawowa nr1 im.Karola Miarki w Rydultowach. Šajā braucienā devās pieci skolotāji un 4 skolēni.
Ierodoties Ridultovi pilsētā, notika tikšanās ar Polijas partnervalsts projekta koordinatori Justynu Nieszczesny un ar bērnu uzņemšanas viesģimenēm. Skolēnus laipni savās gīmenēs uzņēm poļu skolēnu vecāki, kuriem ir bērni mūsu bēnu vecumā.
Nakamajā vizītes dienā notika tikšanās ar Ridultovas pilsētas mēru, kuras laikā viņš prezentēja savas pilsētas nozīmīgākos notikums, raksturīgākās tradīcijas un pasākumus, kā arī stāstīja par izglītības situāciju pilsētā.
Turpinot vizīti, notika visu 6 dalībvalstu, kā arī četru latviešu un itāļu bērnu uzņemšana Ridultovas skolā. Poļu skolēni bija sagatavojuši priekšnesumu, kurā rādīja tradicionālās poļu dziesmas un dejas viņu. Mēs ar bērniem arī piedalījāmies viņu aktivitātēs. Skolēni priekšnesumā rādija vasaras saulgriežu tēmu "The mystery of the Sun". Pavadot katru dalībvalsti, divi poļu skolēni izrādīja skolu un tās teritoriju. Apmeklējām atklātās stundas visās klašu grupās, Polijas pedagogi un skolas administrācija iepazīstināja ar mācību līdzekļiem,  stundu kārtību un skolas dzīvi. Tikmēr mūsu latviešu bērni izstrādāja rokdarbu materiālus kopā ar poļu audzēkņiem.
Skolā visas dalībvalstis tikās uz pārrunām koferencē. Tās laikā dalībvalstis prezentēja, kā notikusi katras skolas iepazīstināšana ar Spānijas saulgriežu tradīcijām. Polijas koordinatore prezentēja 2013./2014.m.g. projekta apkopojumu, kā arī latviešu koordinatores pārstāve vienojās ar pārējiem projekta dalībniekiem par projekta nākamās tikšanās reizes datumiem Grieķijā.
iepazīstot Polijas kultūru, kopā ar bērniem devāmies uz pilsētu Krakova. Guvām priekšstatu par Krakovas kultūrvēsturisko mantojumu un nozīmīgākajiem vēsturiskajiem notikumiem. Apskatījām Vāvelas pauguru  ar karaļu pili katedrāli, kurā atrodas Polijas karaļu un izcilu poļu kapenes. Dienas otrajā pusē apmeklējām zem Tirgus laukuma vēsturisko pazemes muzeju. Iepazīstot Poliju, devāmies apskatīt vienu no vēsturiskajiem  un tūristu apmeklētākajie kalniem – Zar. Mūs bērni devās apskatīt „Dino Park” un „Faurytale Land” kopā ar poļu viesģimenēm un viņu bērniem.
Nākamajā dienā kopā ar bērniem devāmies uz Pszcyna pilsētu, kur apskatījām vienu no skaistākajām pilīm. Devāmies uz etnogrāfiski muzeju, kurā ir izveidotas poļu zemnieku un amatnieku sētas, kuras ir 200 gadus vecas. Ir apskatāma pastāvīgā ekspozīcija, proti, sadzīves un darba priekšmeti, interjera iekārtojums, kas raksturo laika posmu un mājas saimnieku nodarbošanos. Atgiešoties mājās, mūsu skolēni un skolotāji bija ieguvuši jauku pieredzi, kuru uzsākot jauno mācību gadu stāstīt tālāk arī savien skolas biedriem un kolēģiem.

Polijas vizītes fotostāstu skatīt šeit...

 

PIEKTĀ dalībvalstu tikšnās Grieķijā, Xanthi.

Grieķijas vizītes laikā no 5.novembra līdz 10.novembra ieradāmies Xanthi pilsētā, kur mūs uzņēma Grieķijas Xanthi skolas Nr.20 komanda. Devāmies gida pavadībā apskates tūrē pa Xanthi vecpilsētu un apmeklējām folkloras muzeju, kurā tikām iepazīstināti ar Xanthi apgabala tradīcijām, izveidošanās un attīstības vēsturi, kultūru slāņu veidošanos. Dienas noslēgumā apmeklējām “Ēnu muzeju”, kurā iepazināmies ar mākslas darbiem, kuros tiek aizskartas ekoloģijas, cilvēku attiecību un sabiedrības tēmas.
Otrajā vizītes dienā notika dalībvalstu uzņemšana Xanthi skolā Nr.20 Drosero apgabalā. Skola atrodas īpašā Getto zonā, kurā dzīvo aptuveni 5000 romu tautības cilvēku. Šajā skolā mācās tikai romu bērni. Mācību process ir ļoti sarežģīts un no pedagogiem prasa lielu atdevi. Ierodoties Drosero apgabalā, sajutām īpašo atmosfēru un gaisotni.  Iepazīšanās ar skolēniem notiek ļoti organizēti, pa nelielām grupām. Šie bērni ir ļoti aktīvi un izrāda lielu interesi par projekta dalībniekiem. Skolā mūs sagaida skolēnu grupa ar dziesmām un dejām. Esam sagatavojuši skolēniem suvenīrus no Latvijas. Apmeklējām dažas klases, tās izkārtotas konteineros skolas iekšpagalmā, visapkārt teritorijai 4 m žogs. Skolas iekšpagalmā tiek organizēti dažādi pasākumi, uz kuriem pulcējās visi skolotāji un skolēni. Visi skolas skolēni pulcējās šajā iekšpagalmā un prezentēja projekta aktivitātes un sagatavotos priekšnesumus. Romu bērni savstarpēji sazinās romu un turku valodās, bet mācības viņiem notiek tikai grieķu valodā. Šis ir vēl viens aspekts, kas mācības šajā skolā padara vēl sarežģītākas. Redzot savām acīm, spējām iejusties šo pedagogu vietā, kuri neskatoties uz sarežģīto ekonomisko un sociālo situāciju, māca bērniem par Eiropu, par citām tautām un valodām, par citām kultūrām un tradīcijām.
Vēlākajā dienas daļā apmeklējām Xanthi dabas muzeju, kurā notiek dažādas izglītojošas nodarbības skolēniem. Šeit mēs iepazinām šī apgabala dažādo floru un faunu, kalnu apgabalā, lielākās upes Nestos ielejas un piejūras apgabalos. Vakarā notika partnervalstu konference, kurā katra dalībvalsts, izņemot Spāniju, kas šajā vizītē neņēma dalību, prezentēja padarīto pēc pēdējās tikšanās reizes jūnijā Polijas pilsētā Rudoltowy. Projektā iesaistītie skolotāji un skolēni bija sagatavojuši poļu saulgriežu tradīcijas, rotaļas, dziesmas un dejas. Visiem partneriem ļoti patika mūsu skolas tautas deju kolektīva izpildītā poļu deja. Konferences noslēgumā visi partneri vienojās par nākamās un aiznākamās vizītes laikiem – Turcijā un Apvienotajā Karalistē.
Trešajā vizītes dienā devāmies uz īpašu vides mācību centru – darbnīcu. Šajā centrā strādā pedagogi, kuri ir norīkoti uz noteiktu laiku. Viņi stāsta skolēniem par Xanthi apgabala dzīvniekiem, vidi, ģeogrāfiju, vēsturi. Tur notiek dažādas lekcijas, praktiskās nodarbības un arī dabas vērošanas praktikumi. Arī mēs piedalījāmies dabas vērošanas praktikumā, kura laikā mums bija iespēja redzēt lielāko šī apgabala ezeru ar tajā mītošajiem putniem. Šajā ezerā mitinās tūkstošiem dažādu putnu – flamingo, pelikāni, gārņi, jūras kraukļi u.c. Pēc putnu vērošanas devāmies apskatīt lielākās upes Nestos ieleju, kas ir atstājusi ļoti būtisku ietekmi uz šī apgabala ekonomiku, tautsaimniecību un vidi.
Ceturtās vizītes dienas pirmajā pusē apmeklējām seno grieķu pilsētu Filipi, kura veidojusies jau 4 gadsimtus pirms mūsu ēras un līdz šodienai saglabājušās tikai pilsētas drupas. Tieši šī vieta vēsturiski ir bijusi Xanthi apgabala vēsturiskais centrs, caur kuru ienāca šajā vietā dažādas kultūras un kristietība, notika vērienīga tirdzniecība, kas ietekmēja šī apgabala attīstību. Pēc senās pilsētas apmeklējuma devāmies uz netālo pilētu Kavalu, kas šobrīd ir izveidojusies par vadošu ostas un tirdzniecības pilsētu. Šajā pilsētā apmeklējām Tabakas muzeju, kurā guvām pilnīgāku priekšstatu par tabakas ražošanas milzīgo ietekmi un Xanthi apgabala izveidošanos un attīstību, jo pateicoties šai industrijai, izveidojušās ostas un rūpnīcas, tabakas ražotāji un darbinieki ienākot, izveidojuši dzīves vietas, skolas, sadzīves uzņēmumus, kā rezultātā ir izveidojušās šī apgabala pilsētas.
Atgriežoties no brauciena skolotāji ir guvuši lielu pieredzi kā grieķu kolēģi realizē izglītības programmu, projekta uzdevumus ar dažādu tautību skolēniem, motivējot skolēnus apgūt to grieķu valodā un būt savas valsts patriotiem.

Grieķijas vizītes fotostāstu skatīt šeit...

 

SESTĀ dalībvalstu tikšnās Turcijā, Kilis.

Turcijas vizīte notika laikā no 12.februāra līdz 17.februārim. Ieradāmies Kilis pilsētā, mūs sagaida Kilis skolas  Cemil Çetin İlkokulu projekta koordinators un komanda. Vizītes pirmajā dienā devāmies apskates tūrē pa Kilis vecpilsētu, apskatījām arhitektūras pieminekļus – senās ielas, mošejas un minoretus. Apskates laikā tikām iepazīstināti ar Kilis apgabala tradīcijām, izveidošanās un attīstības vēsturi, kultūru slāņu veidošanos. Apskatījām Kilis pilsētas apkārtni, katrs zemes gabaliņš, akmeņains vai kalnains, ir apstrādāts. Visur, kur vien veras skatiens, redzami olīvkoku un pistāciju koku dārzi. Zemnieki pārdomāti izmanto zemes pleķīšus, it visur starp kokiem, redzamas zemo melno vīnogu apgrieztie zari.
Vakara pusē apmeklējām pilsētas Jaunatnes centru, kurā notiek dažādas aktivitātes – mākslas, radošo darbu izstādes, darbnīcas u.c. aktivitātes jauniešiem un pieaugušajiem. Šajā jaunatnes centrā mēs, visi projekta dalībnieki, kopīgi izveidojām  - katrs apgleznojot savu sektoru no kopējā logo. Katra valsts centās veidot pēc iespējas interesantāku un krāsaināku savu sektoru, kopā saliekot izveidojās vienreizējs logo. Pēc tam visas partnervalstis tikās svētku vakariņās, kurās tika apspriesti notikumu, kas risinājušies kopš pēdējās tikšanās reizes.
Otrajā vizītes dienā jau no paša rīta puses devāmies uz netālu esošo Gaziantepas pilsētu. Šīs pilsētas iedzīvotāju skaits sasniedz 2 miljonus. Apskatījām pilsētas arhitektūru – Romiešu impērijas un Osmaņu impērijas atstātās vēstures liecības. Apskatījām pilsētas universitāti. Viesojāmies šī reģiona lielākajā zooloģiskajā dārzā, kurā mērķtiecīgi tiek izglītoti bērni par dzīvnieku valsts daudzveidību. Gaziantepas vecpilsētā apskatījām pilsētas cietoksni un pilskalnu, paviesojāmies vienā no lielākajām alām zem pils cietokšņa, kurā šobrīd iekārtots suvenīru veikaliņš un tējnīca. Apmeklējām pie cietokšņa pakājē esošo tirgu, kurā iepazinām turku metālkalšanas tradīcijas un apskatījām ar rokām darinātos, metālgriezumos greznotos traukus. Apmeklējām vairākas meistardarbnīcas, kurās amatnieki gatavo īpašus turkiem raksturīgus ādas apavus, paklājus un rotaslietas. Pārsteidza vislielākā dažādība ar pašu laukos izaudzēto graudaugu, riekstu, garšvielu un dārzeņu bagātība.
Vēlākajā dienas daļā apmeklējām Gaziantepas mozaīku muzeju, kurš ir Turcijas lielākais mozaīku muzejs. Tas ir izvietots divās lielās ēkās un ir apskatāmi reālā lieluma mozaīkas, kuras savā laikā rotājušas ēku grīdas un sienas. Mozaīku elementos saskatāmi dažādi elementi, kuri attēlo saules lomu un nozīmīgumu cilvēku dzīvē. Šie rakstu elementi vērojami romiešu. Hellēņu atstātajās liecībās un arī Osmaņu impērijas atstātajās mākslas un arhitektūras liecībās. Guvām jaunu skatījumu un iedvesmu turku kultūras atspoguļošanai mūsu skolā.
Trešās vizītes dienas sākumā devāmies uz piejūras reģiona pilsētu Hataju. Šīs pilsētas apkārtnē sastopam senas liecības no Bizantijas kultūras. Gida vadībā apmeklējām arhitektūras un mākslas muzeju, kurā iepazinām Turcijas dienvidrietumu reģiona attīstību no alu laikmeta līdz mūsdienām. Šajā apgabalā saplūdušas vairākas ticības un ir sastopamas kristiešu un musulmaņu vēsturiskās liecības. Kā viens no šādiem vēstures lieciniekiem ir pirmā kristiešu baznīca, kas izveidota klintī – Sv.Pētera baznīca. Alā veidotā baznīca tiek uzskatīta par pasaulē pirmo kristiešu baznīcu, uz kuru arī mūsdienās katru gadu 29.jūnijā sabrauc kristieši no visas pasaules. Par baznīcas izveides pirmsākumiem tiek uzskatīts 4 -5 gadsimts. Šajā reģionā, Hıdırbey ciematā, apskatījām vēl vienu kristiešu vēstures liecinieku – Mozus koku. Tas ir 1600 gadus vecs kļavas koks ar lielu dobumu. Saskaņā ar leģendu, koks, kas pazīstams kā "Mūsas Aǧacı," vai "Mozus koks," izauga no Mozus nūjas, kad viņš to nolika uz zemes, lai pieliektos un padzertos upes ūdeni. Devāmies uz netālo Harbiye pilsētu un apmeklējām šīs pilsētas ūdenskritumu. Vakıflı ciematā apskatījām vienīgo šī reģiona armēņu ciematu un dzīvesveidu.
Ceturtās vizītes dienas sākumā viesojāmies pie Kilis pilsētas mēra, kurš mūs laipni uzņēma, izstāstīja par aktuālākajiem jautājumiem Kilis pilsētā, akcentējot šīs pilsētas īpašu situāciju saistībā ar sīriešu bēgļu lielo īpatsvaru pilsētā. Katra projekta dalībvalsts prezentēja savu valsti un skolu, pasniedzām piemiņas lietas par savu valsti un novadu.
Dienas gaitā tikāmies ar izglītības jomas vadītāju un visa reģiona gubernatoru, kurš izklāstīja mums Turcijas izglītības virzību un reformas, politiskās situācijas sarežģītību reģionā, drošības prasībām un attīstību. Katrs projekta partneris prezentēja savu valsti un skolu. Vēlāk notika dalībvalstu uzņemšana Kilis skolā. Ierodoties skolā, mūs sagaida ar mūziku, tiek spēlēti turku nacionālie instrumenti. Skolēni sagatavojuši tautisko deju priekšnesumu, ko dejo mūzikas instrumentu pavadībā. Priekšnesumu vēroja visi skolas skolēni, skolotāji un vecāki. Visi pulcējās ap dejotājiem, kad viņi ir beiguši savu deju, skolotāji demonstrēja savu prasmi nacionālajās dejās, aicināja arī mūsu iesaistīties un iemācīties dejas elementus. Arī skolas aktu zālē mūs sagaidīja skolēnu priekšnesums, uz skatuves bija kāpuši paši mazākie skolēni, kuri prasmīgi parādīja mums divas viņu tradicionālās dejas. Apskatījām skolas mācību telpas. Visās klasēs redzējām projekta dalībvalstu stendus un saulgriežu tradīciju  materiālu no katras iepriekšējās vizītes. Viesošanās noslēgumā mēs pasniedzām skolas direktoram suvenīrus un citas piemiņas lietas no Latvijas un Mārupes. Vakarā notika partnervalstu konference, kurā katra dalībvalsts, izņemot Spāniju, kas šajā vizītē neņēma dalību, prezentēja padarīto pēc pēdējās tikšanās reizes Grieķijā. Projektā iesaistītie skolotāji un skolēni bija sagatavojuši grieķu saulgriežu tradīcijas, rotaļas, dziesmas un dejas. Konferences noslēgumā visi partneri vienojās par nākamās, pēdējās noslēguma, vizītes uzdevumiem un laikiem Apvienotajā Karalistē.

Turcijas vizītes fotostāsta 1.daļa, 2.daļa, 3.daļu un 4 daļa

 

SEPTĪTĀ dalībvalstu tikšnās Apvienotajā Karalistē, Armagh.

Pēdējaā projekta dalībvalstu tikšanās un pieredzes apmaiņas brauciens uz Ziemeļīrijas pilsētas Armas skolu St Malachy's Primary School laikā no 2015. gada 22.aprīļa līdz 27.aprīlim.Pirmajā vizītes dienā tikāmies ar Ziemeļīrijas partnervalsts projekta koordinatoru un skolas darbiniekiem. Došanās apskates tūrē  uz vienu no Īrijas ievērojamākajām vietām Nūgreindžu - diženāko Rietumeiropas megalīta perioda pieminekli. Ņūgreindžas kapeņu komplekss Boines upes ielejā aptuveni 5 jūdzes no Droghedas ir viens no diženākajiem Rietumeiropas megalīta perioda pieminekļiem. 1993.gadā Ņūgreindža un tuvējie Nautas un Dautas kapukalni ierakstīti UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā kā sevišķi izcili kultūrvēsturiski objekti. Šīs kapenes ir mītiska pirmatnējo cilvēku kulta vieta, kur pirmsķeltu tauta apglabājusi valdniekus. Kapenes ir aptuveni 11 metrus augstas, diametrā sasniedz 79 līdz 85 metrus. Ņūgreindža būvēta ap 3200.g.p.m.ē., tātad vairāk nekā 600 gadus pirms Gīzas piramīdas Ēģiptē un 1000 gadus pirms Stounhendžas Anglijā. Kurgānu veido divas viena otrai perpendikulāras galerijas, kas vidū krusto viena otru, radot krustveida ejas. Katra galerija sastāv no divām līdz 3 metru augstu akmens bluķu rindām un ir pārsegta ar lielām akmens plāksnēm. Abas galerijas apbērtas ar zemi. Šādi izveidots apaļš pakalns tiek saukts par kurgānu. Zinātnieki ilgi centās rast izskaidrojumu šādu celtņu būvēšanas nepieciešamībai. Tas savukārt nozīmē, ka cilvēkam šīs būves nozīmēja ļoti daudz. Uz akmeņiem atrasti dekoratīvi motīvi: loki, spirāles, arkas, čūskveida līnijas, aplīši ar punktu vidū, zigzagi, rombi, starainās jeb zvaigznīšu formas, paralēlās līnijas. Populārākie motīvi ir zigzagi. Sevišķu interesi izraisa spirāles. Daudzie aplīši ar stariem liecina, ka īru senči godinājuši un pielūguši sauli. Viens no izskaidrojumiem - senā cilvēka dzīvē liela loma bija reliģijai, viņš gatavojās dzīvei pēc nāves. Šīs celtnes saistījās ar cilvēka ticību augšāmcelšanās idejai. To apstiprina fakts, ka ieeja kurgānos orientēta uz to punktu debesīs, kur ziemas saulgriežu rītā parādās saule. Tā kā šis brīdis iezīmē dabas pamošanos, tad simboliski tas nozīmē arī jaunas dzīvības sākumu. Šo ideju apstiprina arī tas, ka kromlehi orientēti uz saules parādīšanos vasaras saulgriežu rītā.
Otrajā vizītes dienā jau no paša rīta puses devāmies uz Armas pilsētas skolu St Malachy’s sākumskolu. Lielākā daļā skolas Īrijā ir katoļu skolas. Ierodoties skolā, mūs sagaidīja skolas mācītājs. Mēs visi tikām uzņemti skolas aktu zālē, kurā bija pulcējušies visi skolas skolotāji un skolēni. Visus projekta dalībniekus svinīgi sveica skolas direktors un skolas mācītājs. Bērni bija sagatavojuši dažādus priekšnesumus – tradicionālās īru dziesmas un dejas. Skolēni un skolotāji spēlēja dažādus instrumentus. Aktu zāle bija rotāta ar projekta laikā veidotajiem skolēnu darbiem par katras dalībvalsts saulgriežu tradīcijām. Pēc svinīgā pasākuma mēs devāmies vērot atklātās stundas dažādās klasēs un apskatīt mācību telpas. Kā īpaši nozīmīgu mums rādīja īru valodas stundu, kurā bērni apgūst šo valodu caur dziesmām un rotaļām. Skolā mācās dažādi bērni, satikām skolēnus no Polijas un Lietuvas. Šie bērni bija priecīgi sarunāties ar mūsu projekta partneriem.
Dienas otrajā pusē skolas direktors mūs iepazīstināja ar īru izglītības sistēmu un situāciju skolās. Pēc prezentācijas projekta dalībniekiem svinīgi tika pasniegti sertifikāti, kā arī projekta partneri apmainījās ar piemiņas suvenīriem. Katra projekta dalībvalsts atskaitījās par paveikto pēc Turcijas vizītes un rādīja skolēnu sniegumu, iepazīstot Turcijas saulgriežu tradīcijas, veidojot mozaīku rakstus un mācoties tradicionālās dejas. Pēc konferences visi projekta dalībnieki devās pie pilsētas mēra. Pieņemšanā pats mērs nevarēja piedalīties, bet mūs laipni uzņēma mēra vietnieks, kuram katras valsts pārstāvis pastāstīja par sevi un pasniedz piemiņas lietas no savas valsts. Dienas noslēgumā mums bija iespēja klausīties īru mūziku un dzirdēt īru dziesmas. Tās mums spēlēja skolas skolotāji ar savām ģimenēm un draugiem. Arī mēs prezentējām savas valsts dziesmu.
Trešajā vizītes dienā jau no paša rīta devāmies uz Ziemeļīrijas lielāko pilsētu Belfāstu, Tur mūs sagaidīja gids – profesors, kurš ilgus gadus pēta miera jēdzienu. Viņš mūs iepazīstināja ar šīs pilsētas vēsturisko izcelsmi, iepazīstināja ar īru dzīvi pagājušajā gadsimtā. Apmeklējām visas Belfāstas pilsētas vietas, kurās redzamas katoļu un luterāņu kauju liecības – milzīgas 8 metrus augstas sienas, kritušo piemiņas vietas un ložu pēdas māju sienās. Katra šī vardarbības liecība ir rotāta ar mākslas darbiem, kas uzrunā cilvēkus būt saskaņā un mierā. Pilsētas sienas un lielie plakāti palikuši spilgtā atmiņā, un liek mums katram novērtēt, kas mums ir svarīgs un sargājams.
Ceturtajā vizītes dienā devāmies apskates tūrē uz Ziemeļīrijas pašu ziemeļu krastu, kurā ir apskatāma brīnišķīga ainava un dabas veidojumi. Milža dambis (angļu: Giant's Causeway, īru: Clochán an Aifir vai Clochán na bhFomhórach) ir 6 km garš bazalta kolonnu zemesrags, kas atrodas Ziemeļīrijas krastā tās ziemeļos apmēram 40 km uz ziemeļaustrumiem no Deri. Šis dambis ir radies vulkāna izvirduma rezultātā pirms 62 – 65 miljoniem gadu. Bazalta kolonnu masīvs kļuva plaši pazīstams kā „ astotais pasaules brīnums” ap 1700. gadu, kad te ieradās liels skaits interesentu. Aptuveni aprēķini liecina, ka masīvs sastāv no apmēram 40 000 bazalta kolonnu. Lielākā daļa to ir sešstūrainas, bet ir atrodamas arī piecu, septiņu un astoņu šķautņu kolonnas. Tās ir 38-51 cm lielas diametrā un līdz 25 m augstas. Atrodas aptuveni 100 metru augstumā. 1986. gadā iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā un atzīts par ceturto izcilāko dabas brīnumu Apvienotajā Karalistē. Kā jau ierasts, šādas vietas vienmēr ir apvītas ar leģendām. Viena no tām vēsta, ka Milžu dambi izveidoja leģendārais milzis Fionn mac Cumhaill kā ceļu uz Skotiju, lai dotos cīņā ar skotu milzi Benandonner. Īrs esot aizmidzis, pirms sasniedzis Skotiju, tāpēc skotu milzis devies viņu meklēt. Fionn sieva Oonagh, lai glābtu vīru, ietinusi to segā, lai izskatītos, ka guļošais ir bērns. Kad Benandonner, kurš patiesībā bijis daudz reizes lielāks par savu konkurentu, ieraudzījis milzīgo „bērnu” un iedomājoties, cik liels gan ir tā tēvs, panikā meties bēgt. Baidoties no tā, ka īrs viņam varētu sekot, viņš nojaucis daļu no dambja. Apmeklējām, apskatījām un pārgājām pāri virvju tiltam (Carrick-a-Rede Rope Bridge), kas ved pāri klinšu aizai. Tas ir vairāk kā 200 gadus vecs lašu zvejnieku tilts.
Projekta vizītes noslēgumā visi projekta dalībnieki veica projekta kopīgo izvērtējumu, izteica pateicības par sadarbību visiem skolotājiem un arī skolēniem par radošo darbību, apsprieda projekta gala atskaites veidošanu un dalījās ar piedzīvoto un gūto projekta laikā. Visi šķīrāmies ar gandarījuma sajūtu par labi padarītu darbu.

Īrijas vizītes fotostāstu skatīt šeit...

 

 

Comenius projekts  "ENGLISH, ENVIRONMENT, EUROPE"

Valsts izglītības attīstības aģentūra informē, ka balstoties uz  Comenius skolu partnerību centralizētā budžeta sadales rezultātiem, saskaņā ar Mūžizgltības programmas Comenius un Grundtvig  pieteikumu vērtēšanas komitejas 2010.gada 6.jūlija priekšlikumu un VIAA 2010.gada 12.jūlija rīkojumu Nr. 01-21.1/96 Jaunmārupes sākumskolas pieteikums Nr.2010-1-LT1-COM06-02851 5 Eiropas Savienības Mūžizgltības programmas Comenius apakšprogrammas aktivitātei "Comenius skolu daudzpusējās partnerības" ir atbalstīts.

img 003

Mūzizglītības programmas projekts Comenius  skolu daudzpusējā partnerība ir  divgadīgi projekti, kuros iesaistās vairākas izglītības iestādes no Mūžizglītības programmas dalībvalstīm. 2010.gada augustā ir parakstīts Comenius projekta līgums. Projekta tēma "English, Environment, Europe". Projekts tiek realizēts divus gadus no 2010.gada līdz 2012.gadam.
Šajā projektā mūsu skolas partneri ir vispārējās izglītības iestādes no Lietuvas, Polijas, Ungārijas, Rumānijas, Turcijas un Spānjas (kopā 7 dalībvalstis). Projekta koordinātorvalsts ir Lietuva.
Jaunmārupes sākumskolas skolēni pētīs multikulturālās saziņas iespējas, iepazīsies ar citu valstu tradīcijām un kultūras mantojumiem, apzinoties sevi kā Eiropas daļu, kā arī palielinot mācību motivāciju un uzlabojot komunikācijas prasmes.
Programmas pamatmērķis ir aicināt skolēnus atklāt Eiropu caur pasakām, dziesmām, mutvārdu folkloru utt. Apmācībā tiks izmantoti  metodiskie materiāli, kurus sagatavos programmā iesaistītie skolotāji. Varēs arī vērot video ierakstus un teātra iestudējumus. Programmas galarezultātā tiks izveidota Interneta mājas lapa un izdots metodiskā materiāla apkopojums. Tā saturu veidos  katras valsts izvēlētās pasakas nacionālajā valodā, to tulkojums angļu valodā un metodiskās norādes par apmācību.
Projekta mājas lapa project3e.wikispaces.com

PIRMĀ dalībvalstu tikšnās Lietuvā, Birštonā.


PIRMĀ dalībvalstu tikšnās Lietuvā, BirštonāKonferencē visas dalībvalstis prezentēja savu valsti un skolu.Tika organizēta skolēnu projekta logo izstāde, kuras  laikā tika apstiprināts projekta logo. Iepazināmies ar lietuviešu tautas pasaku “Vērša māja”, vērojām skolēnu iestudējumu angļu valodā un saņēmām  didaktisko materiālu.
Atbraucot no dalībvalstu tikšanās, tiek izveidota prezentācija "Lietuva caur skolotāja acīm", ar kuru skolēniem tiek stāstīts par  Lietuvu, tās kultūru, dabu un cilvēkiem. Lietuviešu pasaka "Vērša māja" tiek iedzīvināta dažādos veidos: bērni klausījās un dziedāja pasakas dziesmas, veidoja dialogus,  izspēlēja pasaku ar roku lellēm, datornodarbībās zīmēja pasakas varoņus, vecāko klašu skolēni veidoja multfilmu prezentāciju lietotnē.
Šobrīd top šīs pasakas iestudējumi katram savā iestādē, arī mūsu skolas 1.klašu skolēni prezentēs pasakas teātra iestudējumu decembra noslēgumā. Pēc padarītā darba skolēni veidoja pašvērtējumu darba lapās, kuru apkopojums tiks nosūtīts Lietuvas partneriem.
Nākamājā tikšanās reizē skolotāji prezentēs Jaunmārupes sākumskolas skolēnu un skolotāju darbu ar lietuviešu pasaku "Vērša māja".
Mūsu skolēnu iestudējuma video - Lietuvas tautas pasaka "Vērša māja"
Mūsu skolas video - "Lietuva mūsu skolotāju acīm"

OTRĀ dalībvalstu tikšnās Ungārijā,  Budapeštā.


OTRĀ dalībvalstu tikšnās Ungārijā,  Budapeštā.Laika posmā no 2010. gada 3. – 8. decembrim, turpinot realizēt Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas COMENIUS apakšprogrammas aktivitātes „Skolu daudzpusēja partnerība” projektu, Jaunmārupes sākumskolas pedagogi viesojās Ungārijā (Budapeštā), kur noritēja projekta otrā tikšanās reize.
Šajā tikšanās reizē mēs iepazināmies ar otrās dalībvalsts Ungārijas izglītības sistēmu un tās darbības pamatprincipiem, tikāmies ar Budapeštas izglītības pārvaldes koordinatori, kā arī viesojāmies Zipernowsky Karoly sākumskolā.
Konferencē katra dalībvalsts sniedza vizuālu prezentāciju par Lietuvas pasakas „Vērša māja” mācīšanu un iestudējuma īstenošanas procesu savā izglītības iestādē, kas bija viens no galvenajiem uzdevumiem.
Viesojoties Budapeštā, guvām pieredzi, vērojot Ungāru skolotāju atklāto mācību stundu par angļu valodas mācīšanas metodēm un paņēmieniem Ungāru pasakas sagatavošanā. Zipernowsky Karoly sākumskolā mēs tikām iepazīstināti ar Ungāru tautas pasakas „Kalējs Matiašs” teatralizēto iestudējumu, kas jau tiek realizēts ar mūsu pašu skolniekiem. Un viss tas notiek angļu valodā.
Lietuvas koordinātore sniedza mums lielisku iespēju ieskatīties viņas mācīšanas metodēs un paņēmienos, novadot atklāto stundu informātikā ar Ungāru skolniekiem par Twinspace lietošanas iespējām projekta realizēšanas gaitā.
Projekts COMENIUS turpinās. Nākamā valsts, kura gaidīs mūs ciemos, iepazīstinot ar savas valsts tautas pasaku, kultūru, izglītības sistēmu, ir Polija. Šī tikšanās jau būs trešā, un tā noritēs  skolēnu pavasara brīvlaikā.
Mūsu skolēnu iestudējuma video - Ungārijas tautas pasaka "Kalējs Matiašs"
Mūsu skolas video "Ungārija mūsu skolotāju acīm"

TREŠĀ dalībvalstu tikšnās Polijā, Skavinā.


TREŠĀ dalībvalstu tikšnās Polijā, Skavinā.Laika posmā no 2011.gada 18.–23.martam Jaunmārupes sākumskolas pedagogi viesojās Polijā, kur Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas COMENIUS apakšprogrammas aktivitātes „Skolu daudzpusēja partnerība” ietvaros, noritēja projektā iesaistīto dalībvalstu trešā tikšanās reize. Šoreiz bija iespēja iepazīties ar Polijas izglītības sistēmu, tās darbības pamatprincipiem, kā arī Polijas kultūru un vēsturisko mantojumu. Viesojāmies Skavinas pilsētas Nikolaja Kopernika sākumskolā.
Viens no galvenajiem uzdevumiem aktivitātes ietvaros bija katras dalībvalsts vizuālā prezentācija par ungāru pasakas „Karalis Matjašs” iestudējuma īstenošanas procesu savā izglītības iestādē. Visas valstis dalījās pieredzē ar pasakas īstenošanas pieredzi dažāda vecuma bērniem. Mūsu skolā ungāru pasaku iestudēja 3.klašu skolēni. Konferences laikā arī tika izvirzīti uzdevumi nākamajām tikšanās reizēm un saskaņots tālākais tikšanos reižu laika plānojums.
Nikolaja Kopernika sākumskola iepazīstināja ar poļu tautas pasakas „Leģenda par Vāveles pūķi” teatralizēto iestudējumu. Jāatzīmē, ka Polijas pasakas iestudējumā tika iesaistīti arī bērni ar īpašām vajadzībām. Skolā vērojām Polijas skolotāju atklāto mācību stundu angļu valodā par poļu pasakas mācīšanas metodēm un paņēmieniem. Iegūto pieredzi pilnvērtīgi izmantosim, iestudējot šo pasaku angļu valodā ar Jaunmārupes sākumskolas skolēniem.
Viesošanās laikā tikāmies ar skolas vadību un pašvaldības darbiniekiem, kā arī noslēgumā Skavinas pilsētas Domes priekšsēdētājs visu dalībvalstu skolotājiem izteica atbalstu projekta realizācijā. Comenius  projekts turpinās un nākamā valsts, kas mūs gadīs ciemos - Rumānija.
Mūsu skolēnu iestudējuma video - Polijas tautas pasaka "Vāveles pūķis"
Mūsu skolas video "Polija mūsu skolotāju acīm"

CETURTĀ dalībvalstu tikšnās Rumānijā, Klužā-Napokā.


CETURTĀ dalībvalstu tikšnās Rumānijā, Klužā-Napokā.Laika posmā no 31.05.2011 līdz 06.06.2011 COMENIUS projekta ietvaros tikāmies Klužā-Napokā ar projekta dalībvalstīm – Lietuvu, Ungāriju, Rumāniju, Poliju, Spāniju un Turciju. Tikšanās laikā notika katras dalībvalsts atskaite par padarīto darbu, Polija prezentēja Ungārijas tautas pasakas iestudējumu savā skolā, bet pārējās valstis prezentēja Polijas tautas pasakas iestudēšanas procesu un rezultātu savās skolās. Arī mēs sniedzām atskaiti par Polijas pasakas īstenošanas procesu Jaunmārupes sākumskolā. Šoreiz to iestudēja 2.klašu skolēni. Jāatzīmē, ka tas skolēniem izdevās ļoti pārliecinoši. Iepazināmies ar citu dalībvalstu Polijas pasakas mācīšanas un iestudēšanas metodiku un pieredzi. Lietuva šoreiz bija sagatavojusi pasaku e-grāmatas veidā.
Rumānijas skolā mēs piedalījāmies dažādos pasākumos – Starptautiskajās bērnu aizsardzības dienas aktivitātēs ar skolēniem, radošajās darbnīcās, kuras organizēja divas ungāru skolotājas par ēnu teātra veidošanas metodiku, vērojām skolēnu koncertu tautas tērpos, dziedot un dejojot tautas dejas un dziesmas. Noskatījāmies rumāņu bērnu sagatavoto savas valsts pasakas teatralizēto iestudējumu.
Noskatījāmies rumāņu folkloras grupas tradicionālās mūzikas priekšnesumu (2 vijoles, alts un kontrabass).
Arī mūsu skolotāji veidoja mācību stundu rumāņu skolēniem, mums tika 5.klases skolēni. Šajā stundā mūsu skolotāji stāstīja par Latviju, tās tradīcijām, nacionālajiem ēdieniem un, protams, dziesmām un dejām. Īpaši skolēniem patika mūsu deja „Tūdaliņ, tāgadiņ”, kuru visi kopā dejojām vairākas reizes. Neskatoties uz to, ka stunda tika gatavota angļu valodā, rumāņu bērni iemācījās arī vairākus latviešu vārdus, piemēram, „Labdien”, „Paldies” un citus. Par īpaši grūtu viņi atzina vārdu „Uzredzēšanos”.  
Tikāmies ar Klužas-Napokas pilsētas vicemēru, apspriedām izglītības sistēmas jautājumus, izglītības iestāžu attīstības virzienus Rumānijā, kā arī sadarbības iespējas. Kopējā konferencē vienojāmies par projekta turpmāko koordinēšanu un projekta realizācijas plānu, nākamā tikšanās reize būs Turcijā – vienojāmies no 14.oktobra līdz 19.oktobrim. Tikšanās Spānijā nolikta uz 2012.gada februārī, bet noslēguma vizīte, kad visas dalībvalstīs ieradīsies ar skolēniem, notiks Latvijā 2012.gada maijā.
Mūsu skolēnu iestudējuma video - Rumānijas tautas pasaka "Preslea un zelta ābele"
Mūsu skolas video - "Rumānija mūsu skolotāju acīm"

PIEKTĀ dalībvalstu tikšnās Turcijā, Ispirā.

 
PIEKTĀ dalībvalstu tikšnās Turcijā, Ispirā.Laika posmā no 14.10.2011 līdz 19.10.2011 COMENIUS projekta ietvaros tikāmies Turcijā, Ispirā ar projekta dalībvalstīm – Lietuvu, Ungāriju, Rumāniju, Poliju, Spāniju un Turciju. Tikšanās laikā katra dalībvalsts prezentēja Ungārijas tautas pasakas "Preslea un zelta ābele" iestudēšanas procesu. Spānija bija sagatavojusi nelielu video sižetu par Comenius nedēļu skolā. Toties mēs varējām dalīties pieredzē ar vasaras nometni sadarbībā ar Lietuvas skolu. Kopā ar lietuviešiem bijām iestudējuši vairākas dziesmas un kopā izveidojās interesants iestudējums  ar kopīgām dziesmām - mums savs, bet lietuviešiem citādāks. Visiem projekta partneriem bija interesanti vērot mūsu kopīgo darbu.
Turcijā mēs viesojāmies trīs pilsētās - Trabzonā (pašā Melnās jūras dienvidaustrumu krastā), Erzurumā un Ispirā. Pati Turcijas projekta dalībnieku skola atrodas nelielajā Ispirā, netālu no Erzurumas. Turki mūs iepazīstināja ar seno un notikumiem bagāto Turcijas vēsturi, apmeklējām celtnes, kas ir būvētas vēl pirms mūsu ēras. Apskatījām bagātīgos tējas un lazdu rieksu laukus, kas aug pat visstāvākajos kalnos un nogāzēs. Tējas audzēšana ir svarīga lauksaimniecības nozare, īpaši šajā mitrajā Melnās jūras piekrastē un arī neatņemama Turcijas kultūras sastāvdaļa. Neviena maltīte vai vienkārša viesu uzņemšana neiztiek bez tējas dzeršanas rituāla.
Turciju iepazinām kā ļoti kontrastainu zemi, bagātu ar tradīcijām, vēsturisku un vienlaicīgi modernu. Turcijas ģeogrāfiskais stāvoklis starp Eiropu un Āziju, rietumiem un austrumiem ienes savdabīgu kultūru sajaukumu. Tā kā mēs bijām pašos Turcijas austrumos, mazāk bija jūtams modernais Eiropiešu dzīves stils, vairāk tradīcijas, vēsturiski iesakņojušās lietas. Tomēr tas netraucē Trabzonai būt pilsētai ar pasaules slavenām universitātēm un savu augsto profesionalitāti pierādījušām slimnīcām.
Izglītības ir vērtība, to mums apliecina arī redzētais Turcijā. Nelielajā pilsētiņā Ispirā, kas atrodas vairāku kalnu grēdu ielenkumā ir vairākas vidusskolas, pamatskolas un sākumskolas, kā arī pirmsskolas izglītības iestādes. Skolās, protams, lielākoties strādā vīrieši, valda stingra disciplīna un kārtība, skolēni valkā skolas formas. Mūs ļoti pārsteidza tas, ar kādu degsmi un atdevi skolēni un skolotāji bija sagatavojušies projekta dalībnieku uzņemšanai, kā bija sagatavojuši savu nacionālo pasakau par "Pikgalvaino puiku Keloglanu". Viss pasakas iestudējums bija ļoti augstā līmenī. Sagaidot viesus turku bērni dejoja nacionālās dejas un tika spēlēti tautas instrumenti. Tikāmies ar Ispiras pilsētas mēru, kurš apstiprināja, ka izglītības sistēmas jautājumi un izglītības iestāžu attīstībai ir ļoti liela nozīme viņu pilsētā.
Kopējā konferencē vienojāmies, ka nākamā tikšanās būs Spānijā no 17. līdz 21.februārim. Kā arī tuvojas projekta noslēguma tikšanās reize pie mums - Latvijā.
Mūsu skolēnu iestudējuma video - Turcijas tautas pasaka "Pikgalvainais puika Keloglans"
Mūsu skolas video - "Turcija mūsu skolotāju acīm"

SESTĀ dalībvalstu tikšnās Spānijā, Karmona.

Laika posmā no 17.02.2012 līdz 22.02.2012 COMENIUS projekta ietvaros tikāmies Spānijā, Karmonā ar projekta dalībvalstīm – Lietuvu, Ungāriju, Rumāniju, Poliju, Spāniju un Turciju. Tikšanās laikā katra dalībvalsts prezentēja Turcijas tautas pasakas "Keloglans" iestudēšanas procesu.
Spāņi iepazīstināja mūs ar savas pilsētas seno vēsturi, izrakumiem no senās Romas laikiem  un vēsturiskajām liecībām. Mēs paviesojāmies ar netālajā pilsētā Seviljā, kas ir Spānijas dienvidu kultūras, mākslas un finanšu centrs. Vērojām skaitās dabas ainavas un dažādo arhitektūru. Šis apvidus īpaši slavens ar flamenko mūziku un arī mums bija brīnišķīga iespēja vērot flamenko dejotājas, kā arī klausīties šo brīnišķīgo mūziku.
Vizītes laikā tikāmies ar Karmonas pilsētas pašvaldības pārstāvjiem. Prezentējām savu valsti, novadu un mūsu skolu. Skolā mūs gaidīja daudzveidīgi skolēnu sagatavotie pasākumi - mūs cienāja ar spāņu nacionālajiem ēdieniem, prezentēja spāņu nacionālos tērpus, aplūkojām skolēnu projektu darbus skolas telpās, vērojām skolēnu muzikālos priekšnesumus, dejās. Protams, spāņi ar lielu lepnumu mums rādīja savas nacionālās pasakas "Leģenda par tīreļa mantojumu" iestudējumu. Vizītes noslēguma konferencē vienojāmies, ka projekta noslēguma tikšanās reize pie mums - Latvijā būs no 5. līdz 9.maijam.

Mūsu skolēnu iestudējuma video - Spānijas tautas pasaka "Leģenda par tīreļa noslēpumu"
Mūsu skolas video - "Spānija mūsu skolotāju acīm"

SEPTĪTĀ - noslēguma dalībvalstu tikšanās Latvijā, Mārupe.

No 2012. gada 6. līdz 8. maijam norisinājās Comenius 3E skolu sadarbības projekta pēdējā tikšanās, kuru  organizēja Jaunmārupes sākumskola. Jau 4. un 5. maijā tika sagaidīti viesi no 6 projekta dalībvalstīm – Lietuvas, Ungārijas, Polijas, Rumānijas, Turcijas, Spānijas, un agrā 6. maija rītā notika konference, kurā katra valsts prezentēja pasaku no iepriekšējās tikšanās Spānijā. Vēlāk visi devās uz Vecrīgu, kur, profesionālu gidu pavadībā, viesi guva priekšstatu par mūsu valsts vēsturi un kultūras mantojumu.
Pēc galvaspilsētas apskates, projekta dalībnieki devās iepazīties ar Mārupes pagastu. Mārupes kultūras namā Mārupes novada Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs un viņa vietniece Līga Kadiģe sniedza plašu ieskatu mūsu pagasta dzīvē. Viesi īpaši izbaudīja sagatavotos priekšnesumus, ko sniedza Jaunmārupes sākumskolas koris Universum, Mārupes vidējā vecuma tautas deju kolektīvs, dziedātāja Rūta Dūduma un Mārupes kultūras nama direktore Ira Krauja-Dūduma. Gan bērni, gan pieaugušie ar prieku apguva latviešu tautas dejas un iesaistījās tautas rotaļās.
Nākamā projekta diena norisinājās Jaunmārupes sākumskolā, kur kā centrālais projekta tikšanās notikums bija izrāde „Sprīdītis” angļu valodā, ko bija sagatavojuši Jaunmārupes sākumskolas 3.,4.,5. klašu skolēni ar teātra pulciņa, ansambļa un angļu valodas skolotājām. Bija patīkami dzirdēt viesu labās atsauksmes par mūsu bērnu augstajām angļu valodas zināšanām, lielisko skatuves noformējumu un iestudējuma kvalitāti. Pateicoties šim projektam, Annas Brigaderes Sprīdītis atkal „dosies pasaulē”, bet šoreiz, nevis, lai meklētu laimi citur, bet lai mācītu citu tautu bērniem, ka „laimīgā zeme” ir katra paša Tēvu zeme. Pēc izrādes notika radošās darbnīcas, kurās no dabai kaitīgajām PET pudelēm un maisiņiem tika veidotas 3 simboliskas lietas saistītas ar Sprīdīti. Projekta pēdējā dienā devāmies uz Tērveti, lai dalībnieki iepazītu Latvijas dabu, dodoties pa Sprīdīša taku un klausoties gides Raganiņas interesantos nostāstus. Projektam izskanot, dzirdējām daudz labu vārdu par mūsu valsti, pagastu un skolu. Kad bērni un pieaugušie no 6 atšķirīgu kultūru valstīm vienojās kopīgā dziesmā „Virs galvas mūžīgs piena ceļš” angļu valodā, tad bija skaidrs, ka divi gadi, kas pavadīti projektā ir bijis milzīgs ieguvums katras projekta dalībvalsts skolai un tās bērniem.

Mūsu skolēnu iestudējuma video - Latvijas tautas pasaka "Sprīdītis"
Mūsu skolas video - "Projekta noslēguma vizīte Latvijā - Jaunmārupes sākumskolā"

Par publikācijas saturu ir atbildīga Jaunmārupes sākumskola un tā neatspoguļo Eiropas Komisijas vai Aģentūra viedokli, un tās nav nekādā veidā par to atbildīgas.