ESF projekti

Jaunmārupes pamatskola 2017./2018.m.g. iesaistās un realizē projektus: