Angļu valodas nodarbības

 

SIA "Honey Pot" Izglītības un zinātnes ministrijā reģistrētā izglītības iestāde.

Valodu skola īsteno licenzētu programmu angļu valodas pulciņš pirmsskolas vecuma bērniem (Licences Nr. DIJ-09-8-ail).

Nodarbības notiek bērniem no 4 gadu vecuma, divas reizes nedēļā, pēcpusdienās.

Vadītāja Daina Mediņa (Humanitāro zinātņu maģistrs angļu valodas mācīšanas metodikā). tel. 26425373

Skolotāja Kristine Sīle (Profesionālais bakalaura grāds izglītībā, izglītības darba vadītājs un angļu valodas skolotāja pamatskolā)

Rekvizīti:
SIA HONEY POT
Reģ. Nr.40003946082
Jur.adr. Mārupes novads,
Jaunmārupe, Mazcenu aleja 4a.
A/S Swedbank, fil. Sakta
Konts: LV90HABA0551017697599