Vecāku dienas

Vecāku un pedagogu individuālās tikšanās stundas 2.semestrī

Lai sekmētu iespēju vecākiem sadarboties ar pedagogu, no šī mācību gada skolā tiks rīkotas individuālās tikšanās stundas. Savstarpēji vienojoties caur e-klases sistēmu, š.g. 23.aprīlī no plkst.15:00 līdz 17:00 vecākiem un pedagogiem ir iespēja klātienē tikties un pārrunāt visus aktuālos mācību un audzināšanas jautājumus. Aicinām visus vecākus uz sadarbību!

Pavasara VECĀKU DIENA Jaunmārupes pamatskolā 2018

Spring 18

Mīļi aicinām visus mūsu skolas skolēnu vecākus uz PAVASARA VECĀKU DIENU, kas notiks š.g. 15.martā  Jaunmārupes pamatskolā no plkst.15:00 līdz 19:00. Vecākiem būs iespēja satikt un individuāli pārrunāt mācību un audzināšanas jautājumus ar:
- klases audzinātāju,
- priekšmeta skolotāju,
- skolas administrāciju.
Lai veiksmīgāk organizētu vecāku dienu, lūdzam pieteikties elektroniski, spiežot uz saites un ierakstot vēlamajā laikā skolēna klasi, vārdu un uzvārdu līdz 15.marta plkst.12:00. Skolas administrācija

Vecāku un pedagogu individuālās tikšanās stundas 1.semestrī

Lai sekmētu iespēju vecākiem sadarboties ar pedagogu, no šī mācību gada skolā tiks rīkotas individuālās tikšanās stundas. Savstarpēji vienojoties caur e-klases sistēmu, š.g. 4.decembrī no plkst.15:00 līdz 17:00 vecākiem un pedagogiem ir iespēja klātienē tikties un pārrunāt visus aktuālos mācību un audzināšanas jautājumus. Aicinām visus vecākus uz sadarbību!

25.oktobrī Rudens VECĀKU DIENA 2017

kastanisMīļi aicinām visus mūsu skolas skolēnu vecākus uz RUDENS VECĀKU DIENU, kas notiks š.g. 25.oktobrī Jaunmārupes pamatskolā no plkst.15:00 līdz 19:00. Vecākiem būs iespēja satikt un individuāli pārrunāt mācību un audzināšanas jautājumus ar:
- klases audzinātāju,
- priekšmeta skolotāju,
- skolas administrāciju.
Lai veiksmīgāk organizētu vecāku dienu, lūdzam pieteikties elektroniski, spiežot uz saites un ierakstot vēlamajā laikā skolēna klasi, vārdu un uzvārdu līdz 25.oktobra plkst.12:00.
Skolas administrācija

Nākamā 2016./2017.mācību gada 1.klašu sapulces

2016.gada 24.augustā plkst.18:00 notiks nākamo 1.klašu skolēnu vecāku sapulces pie klašu audzinātājām:

  • 1.a klase (telpa 1031) - audzinātāja Līva Prekele
  • 1.b klase (telpa 1032) - audzinātāja Sanita Ķepiņa
  • 1.c klase (telpa 1029) - audzinātāja Aiva Zviedre
  • 1.d klase (telpa 1034) - audzinātāja Evita Novorucka-Vērzemniece

Mīļi aicināti!

Pavasara VECĀKU DIENA Jaunmārupes pamatskolā

Mīļi aicinām visus mūsu skolas skolēnu vecākus uz pavasara VECĀKU DIENU, kas notiks š.g. 6.aprīlī  Jaunmārupes pamatskolā no plkst.15:30 līdz 18:30. Vecākiem būs iespēja satikt un individuāli pārrunāt mācību un audzināšanas jautājumus ar:
Spring 2016- klases audzinātāju,
- priekšmeta skolotāju,
- skolas administrāciju.
Lai veiksmīgāk organizētu vecāku dienu, lūdzam pieteikties pie skolas lietvedes pa tālruni 67933594 līdz 6.aprīļa plkst.10:00. Skolas administrācija

 

Rudens VECĀKU DIENA Jaunmārupes pamatskolā

Mīļi aicinām visus mūsu skolas skolēnu vecākus uz rudens VECĀKU DIENU, kas notiks š.g. 25.novembrī Jaunmārupes pamatskolā no plkst.15:30 līdz 18:30. Vecākiem būs iespēja satikt un individuāli pārrunāt mācību un audzināšanas jautājumus ar:
Vecāku diena 2014- klases audzinātāju,
- priekšmeta skolotāju,
- skolas administrāciju.
Lai veiksmīgāk organizētu vecāku dienu, lūdzam pieteikties pie skolas lietvedes pa tālruni 67933594 līdz 25.novembra plkst.10:00. Skolas administrācija

 

Nākamo 2015./2016.mācību gada 1.klašu sapulce 

2015. gada 2.jūnijā plkst.18:00 notiks nākamo 1.klašu skolēnu vecāku sapulce. Dienas kārtībā:

  • skolas vadības informācija
  • iepazīšanās ar klašu audzinātājām
  • informācija par skolas formām
  • pulciņu piedāvājums
  • citi jautājumi
Mīļi aicināti! Skolas administrācija